Menu

Duyurular


Koronavirüs (Covid-19) Salgını ile Mücadele Kapsamında Denizcilik Sektörü için Alınan Tedbirler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 300-231 = 27/04/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.04.2020 tarih ve 1247-514/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2020 tarih ve 25045 sayılı yazısında;

Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya ve ülkemize yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Genel Müdürlüklerince tedbirlerin alındığı ve duyuru yapıldığı,

Ülkemizde yaşanılan salgınla mücadele kapsamında deniz yoluyla taşımacılığın devam etmesinin hayati önem taşıması nedeniyle, deniz taşımacılığının riskini minimize etmek için söz konusu seferlerin temassız olarak, yolcusuz ve şoförsüz (dorselerle) yapılmasının sağlandığı,

Genel Müdürlük tarafından alınan tedbirlerle koronavirüs salgını ile etkin şekilde mücadele edilirken diğer taraftan ticaretin aksatılmadan sürdürülmesinin hedeflendiği,

Bu kapsamda alınan tedbirlere ilave olarak acente ofislerinde ve/veya liman işletme ambarlarında salgının yayılmasına sebep olabilecek, özellikle yük evrakı ile ilgili işlemlerde sosyal mesafenin korunmasında güçlük yaşanması nedeniyle pandemi süresince;

1- Konşimentonun "Telex release" veya "Seaway Bill" ortamında alınmasının yaygınlaştırılması,

2- Konşimentonun orjinalinin yük sahibinde bulunması halinde, konşimentonun kargo veya temassız diğer yöntemlerle acenteye gönderilmesi,

3- Yük teslimine ilişkin evrakın acente tarafından  ilgili liman işletmesine ve yük sahibine elektronik posta veya faks ile iletilmesi ve gerekli işlemlerin yükün sahibi gelmeden önce liman işletmesince yapılarak yükün teslim edilmesi,

4- Acente ofislerinde ve Liman işletmelerinde yükün teslim alınması işlemlerinde sosyal mesafe kuralı ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanımına azami dikkat edilmesinin sağlanması,

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

                                                   Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz