Menu

Duyurular


Konşimentonun Vatanı İstanbul’dur; Yükleme Defterinden, Yükleme Makbuzuna Geçiş Başlıklı Seminer Hk.

SİRKÜLER NO:12.2 / 539-449 = 19/08/2015

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18/08/2015 tarih ve 3412-619/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
16 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 14:00'da Odamız Meclis Salonunda, Sn. Harun ŞİŞMANYAZICIOĞLU tarafından ''Konşimentonun Vatanı İstanbul'dur; Yükleme Defterinden, Yükleme Makbuzuna Geçiş '' başlıklı bir seminer düzenlenecektir. Seminer içeriğinde;
 
·         Konşimento Tarihi,
·         Konşimento Hukuku ,
·         Konşimento Türleri,
·         Konşimentodan Doğan İhtilaflar,
·         Konşimentonun Fonksiyonları,
·         Konşimentoda yer alması gereken asgari bilgiler ve Konşimentoya uygulanan Uluslararası Konvansiyonlar  ile ilgili  konulara değinilecektir.

Katılım sağlayacak üyelerimizin isim ve iletişim bilgilerinin serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr adresine bildirilmesi gerektiği,”
 
 
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz