Menu

Duyurular


Kılavuzluk Hizmeti İzni

SİRKÜLER NO: 2.8 / 418-276 = 29/05/2019

İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 29.05.2019 tarih ve 3635900-145.02-E.894 sayılı yazısı.

 

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarihli ve E.41538 sayılı yazısından bahisle;

 

İzmit Körfezi ve İskenderun Körfezi hizmet sahalarında, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren kılavuzluk hizmetlerini sürdürmeye Anadolu Kılavuzluk A.Ş.’nin yetkilendirildiğine dair Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan yazı ekte yer almaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz