Menu

Duyurular


KEİ’yi (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü) Tanıtıcı Dergi Basımı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0111-086 = 18/02/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/02/2011 tarih ve  640-92/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin 09.02.2011 tarih ve 0411/3778 sayılı yazısına atfen;

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nü (KEİ) ve  Rusya Federasyonu Karadeniz    Ekonomik  İşbirliği Ulusal Komitesi’nin faaliyetlerini tanıtmak amacıyla, ‘‘Karadeniz İşbirliği’’ adıyla, Rusça ve İngilizce dillerinde aylık bir derginin yayınlanmasına başlanacağı belirtilmektedir. Konuya istinaden, RF Karadeniz  Ekonomik İşbirliği Ulusal Komitesi Başkanı V.A Arhipov’un Moskova Büyükelçiliğimize muhatap mektubunun gayrıresmi tercümesi ekte verilmektedir.

 

Moskova Büyükelçiliğimizin Sayın Arhipov’dan aldığı bilgiler aşağıda verilmektedir.

 

‘‘Karadeniz İşbirliği’’ dergisinin amacı, KEİ konusundaki farkındalığı artırmaktır. Hedef kitle, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, banka ve finans çevreleridir. Üye ülkelerin kendilerine ayrılan sayfaları kullanmaları zorunlu olmamakla birlikte, üye ülkelere ayrılacak sayfa sayısı 24’ü aşamayacaktır.Herbir sayfa için belirtilen 30 bin rublelik (yaklaşık 1000 – ABD Doları) ücret, üye ülkelere tahsis edilecek sayfalar için geçerli değildir. Bu ücret, dergide reklam, tanıtıcı yazı veya makale yayınlatacak kişi ve kurumlar için belirlenmiştir. Yayınlanacak metaryalin Komite’ye Rusça veya İngilizce olarak sunulması gerekecektir. Rusçadan İngilizceye, İngilizceden Rusçaya çeviri RF KEİ Ulusal Komitesi tarafımdan yaptırılacaktır.

 

belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ek: İlgi yazı ve eki

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz