Menu

Duyurular


İthalat Rejimi Kararına Ek Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 8.7 / 537-389 = 03/09/2012

 

Bakanlar Kurulunca, 02/09/2012 tarih ve 28399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,  Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/8/2012 tarihli ve 56960 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2012 tarihinde kararlaştırılan2012/3589 sayılı karar ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz