Menu

Duyurular


İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 416-348 = 29/06/2015    

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 29 Haziran 2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                 Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yönetmelik
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz