Menu

Duyurular


İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin 27 Numaralı Kararı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 282-216 = 20/04/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.04.2020 tarih ve 1223-495/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 18.04.2020 Cumartesi günü saat 22.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplanmış ve toplantıda alınan 27 No'lu İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı Odamıza bildirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle;

  1. İstanbul İl sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların, 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak aşağıda sıralanan istisnalar hariç olmak üzere durdurulduğu,
  2. İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esas olacaktır. Şehir giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ve 03.04.2020 tarihli ve 6237 sayılı Genelgesi ile belirlenen istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli olacağı;

Kararları alındığı,”

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz