Menu

Duyurular


İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 8.7 / 990-800 = 30/12/2016 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30/12/2016 tarih ve 4914-867/2016 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

Ekonomi Bakanlığınca, İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2017/22), 30.12.2016 tarih ve 29934 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, bahse konu Tebliğin amacının ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca ihracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların sınıflandırılmasına, sınıflandırmada esas alınacak özelliklere, sınıfı belirlenen firmaların hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu bildirilmektedir.”


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter
Ek: İlgi Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz