Menu

Duyurular


ICS’nin Avrupa Komisyonu’na Tonaj Vergisi Statükosunun Korunması İçin Israrda Bulunması Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1 / 0390-270 =  21/06/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/06/2012 tarih ve  2438-306 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

12.06.2012 tarihli Lloyd’s List gazetesinde yayınlanan bir makale.

 

Janet PORTER imzası ile yayınlanan, “ICS Brüksel’e Tonaj Vergisi Statükosunun Korunması için ısrarda bulunuyor” başlıklı İlgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir: 

           

“Tüm dünyadan armatörler Avrupa Komisyonuna, tonaj vergisi çerçevesini değişmeden bırakması ya da diğer denizcilik sektörlerine de yayılacak olan olumsuz sonuçlar riskini göze alması için ısrarda bulunmaktadırlar.

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), statükoyu koruması ve deniz taşımacılığı için olan devlet yardımı yol gösterici kurallarını halen mevcut şeklinde bırakması için Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği’nden Brüksel’e yapılan çağrıları desteklemektedir.

 

Anılan kurallar, AB üyesi devletlerin tonaj vergisi rejimlerinin işlemesine müsaade etmektedir. ICS’in bildirdiğine göre Avrupa modeli, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve ABD dahil, diğer birçok ülke tarafından taklit edilmiştir.

 

Bu rejimler, Bahama Adaları, Liberya, Hong Kong ve Singapur gibi ülkelerdeki gemi açık sicilleri tarafından birçok yıllar uygulanmış olan tonaj ücretleri esasına dayanan modellere benzerdir.

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası,  küresel denizcilik endüstrisinin çok değişken ve devirli piyasalarla tanımlanmakta olduğu hususunu Avrupa Komisyonuna hatırlatmaktadır.

 

ICS şunları bildirmektedir “Tanımlamaya göre gemiler menkul (taşınabilen) değerlerdir ve geminin tescil edilmiş olduğu bayrak 24 saatlik bir süre içinde değişebilir”.

 

“Vergilendirme rejimleri, yargı yetkisini (jurisdiction) veya şirketlerin gemilerini bunun altında işletmeyi seçtikleri bayrağı etkileyen yegane faktör olmamakla birlikte, hiç şüphesiz çok önemli bir faktördür.

 

Bu, tonaj vergisi rejimlerinin Avrupa’da ilk olarak niçin uygulandığının sebebidir; çok sayıda gemi daha önce, 1980’lerde, AB üyesi devletler bayraklarından açık sicillere geçmişti.”

 

ICS şu ikazda bulunmaktadır;  mevcut devlet yardımı kurallarına uygun tonaj vergisi rejimleri dahil, eğer önlemler AB üyesi devletler tarafından, mevcut şeklinde tutulmazsa, o zaman Avrupa

denizcilik şirketlerinin dünyanın geri kalan kısımlarındaki rakiplerine karşı ciddi bir ticari dezajantajı olacaktır; AB bayraklarında tescilli gemilerin sayısında ve merkezleri AB üyesi olan devletlerde bulunan denizcilik şirketlerinin sayısında azalma olması beklenebilir”.

 

ICS küresel olarak armatörlerin çıkarlarını temsil etmekle birlikte, yol gösterici kurallarda meydana gelecek önemli değişikliklerin, Avrupa’nın denizci topluluğu üzerinde ve denizcilik alanında uzman sağlanabilmesi ve bu sektörlerde Avrupalılara iş verilmesi hususunda çok daha geniş bir etkisi olabileceğine işaret etmektedir.”

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 Dağıtım: Tüm üyelerimiz