Menu

Duyurular


ICS’nin Güncel Bayrak Devleti Performans Tablosu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 262-158 = 29/03/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 25.03.2019 tarih ve 1200-212/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 20.03.2019 tarihli ve Press(19)05 sayılı yazısından bahisle;       

 

“Söz konusu basın bildirisinde, Asya Armatörler Birliği (Asian Shipowners's Association – ASA) ve Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners' Associations – ECSA) tarafından desteklenen yıllık güncellenen yayının, Bayrak Devletlerinin Performansları gösterdiği belirtilmektedir. 15 yıl öncesinde tablonun ilk olarak hazırlandığı andan bu yana,  bilgilerin geliştirilerek sunulmaya devam edildiği, dünya deniz ticaretinin % 80'lik tonajına hâkim olan, en büyük kapasiteye sahip 12 Bayrak Devletinin birden fazla negatif alanda gösterilmediği, 9'unun ise herhangi bir negatif göstergesi olmadığı belirtilmektedir.

 

ICS Genel Sekreteri Guy Platten, ICS Tablosunun gemi işletmecilerinin kullanacakları gemiyi seçmeden önce geminin bayrağını değerlendirmelerine, Bayrak Devleti altındaki gemilerin Liman Devleti Denetimleri ile ilgili kayıtları iyileştirmeleri, IMO Konvansiyonlarına uyumluluğu ve IMO toplantılarına düzenli katılımı teşvik etmeyi amaçladıklarını, ayrıca, deniz taşımacılığı gibi küresel bir sektörde uluslararası gemi sicili kaydı oluşturmasında sıra dışı bir durum olmadığı, ancak belirli bir bayrağın özellikle emniyet ve çevresel performanslardaki uluslararası yükümlülükleri tam anlamıyla karşılamayacak bayrak devletlerinin ticari açıdan avantaj elde edebilmek gayesiyle seçmeleri arasında bir denge sağlanması gerektiğini ifade etmektedir.

 

ICS 2018/2019 Bayrak Devleti Performans Tablosuna http://www.ics-shipping.org/free-resources/flag-state-performance-table linkinden ulaşılabileceği,”

 

Belirtilmektedir.

    

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz