Menu

Duyurular


Hırvatistan Yeni Vize Yönetmeliği ve Slovakya Vize Uygulaması

SİRKÜLER NO: 15.3/ 341-271 = 20/05/2008

 

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/05/2008 tarih ve 2692-245/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi: (a) TOBB’nin 12/05/2008 tarih ve 0411/20000 sayılı yazısı.

(b)  TOBB’nin 14/05/2008 tarih ve 0411/20471 sayılı yazısı.

 

1-İlgi (a) ile alınan yazıda; Hırvatistan Hükümetince AB müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan yeni Vize Yönetmeliğinin 4 Nisan 2008 tarihinde kabul edildiği ve 1 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilerek; yeni Yönetmelik uyarınca sınır görevlilerin ülkeye gelen yabancılara kalacakları süre boyunca yeterli paralarının bulunup bulunmadığını sormaya yetkili olduğu, bu paranın günlük 100 Euro veya muadili olarak tanımlandığı; mukim gerçek veya tüzel bir kişiden  davet mektubu veya otel rezervasyonu belgesi ibraz edilirse 50 Euro veya muadili olduğu belirtilmektedir.

 

2- İlgi (b) ile alınan yazıda; Schengen vizesi almak üzere ilgili Slovak temsilciliklerine başvuracak üçüncü ülke vatandaşlarınca sunulması gereken evrakın öncelikle,  ziyaret amacı, mali yeterlilik, Slovakya’da konaklanılacak yer ve Slovakya’ya ulaşımda kullanılacak araçlar hakkında bilgi vermesi gerektiği, ita edilecek her türlü Schengen vizesi için 60 Euro vize harcı tahsil edileceği, vize başvurusunda bulunacak kişilerin uluslar arası sağlık sigortası yaptırmasının zorunlu olduğu hatırlatılarak, Slovak temsilciliklerince gerek görülmesi halinde vize başvurusunda bulunan kişilerden ilave bilgi ve belge talebinde bulunulabileceği ifade edilmektedir. 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz