Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0571-466 = 08/10/2009

 

Gümrük Müsteşarlığınca, 07/10/2009 tarih ve 27369 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan ve amacı 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklık getirmek olan “Gümrük Yönetmeliği” ekte sunulmuştur.

 

Ayrıca, geçici madde 2 de;

 

Elektronik işlemler ve elektronik başvuru

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Özet beyan ve gümrük beyannamesine ilişkin sistemde gerekli değişikliklerin yapılmasını teminen 1/4/2010 tarihine kadar yürürlükten kaldırılan Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamaya devam edilir.

 

(2) Bu Yönetmelik ile gümrük idaresine elektronik yolla yapılacağı belirtilen her türlü başvuru, buna ilişkin altyapı sağlanana kadar yazılı olarak da kabul edilir.”

 

Denilmekte olup, Sayın Üyelerimizin dikkatine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz