Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 405-265  = 24/05/2019


Ticaret Bakanlığınca, 24 Mayıs 2019 tarih ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yönetmelik

Dağıtım: Tüm üyelerimiz