Menu

Duyurular


Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)

SİRKÜLER NO: 8.1/730-623 = 18/11/2015      

Konu: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)  Hk.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 18 Kasım 2015 tarih ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)” ekte  sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz