Menu

Duyurular


Gemilerin Sigortalandırılması – Pilot Uygulama Hk.

SİRKÜLER NO: 18.1 / 082-213 = 28/04/2011

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan, 15/04/2011 tarih ve B.02.1.DNM.0.08.10.02/155.09.01-11636 sayılı “Gemilerin Sigortalandırılması – Pilot Uygulama” hakkındaki yazısı ilişikte sunulmaktadır.

 

Konunun önemi ile birlikte Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Ek: 1 yazı  

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz