Menu

Duyurular


Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

SİRKÜLER NO: 20.3 / 0199-145 = 27/03/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/03/2012 tarih ve  1127-157 / 2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İlgi:(a) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 23.03.2012 tarihli ve 55794 sayılı yazısı.

        (b) Odamız 05.06.2009 tarihli ve 2532/263 sayılı Sirküleri.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait İlgi(a) yazı ile; “Türkiye’nin deniz yetki alanlarında bulunan, uğraksız geçiş yapan gemilerin, uğraksızlıklarını bozarak uğraklı hale geçmeleri veya uğraksız geçiş yaparken atık vermek istemeleri durumunda, 2009/3 Sayılı Gemi Atık Alım Ücret Tarifesi kapsamında sabit ücretin uygulanması gerekmektedir” şeklinde belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda,  İlgi(b) ile yapılan Sirküler “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/3)  05.06.2009 tarihinde 27249 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olup, uygulama önceden olduğu gibi aynen sürdürülmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

EK-A: İlgi (a),(b) yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz