Menu

Duyurular


Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 617-430  = 19/08/2019


Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  17.08.2019  tarih ve 30861 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.

 

Yönetmelik tamamı ekte yer almaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz