Menu

Duyurular


Gemi Aidatları

SİRKÜLER NO:5.5/ 276-225 = 21/04/2008


Değerli Üyelerimiz,

 

27.03.2008 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince Derneğimiz Tüzüğünün " Gelir Kaynakları "  ile ilgili  27. Maddesinin (a), (b)  ve (c)  alt bentlerinin  değiştirildiği ve maddede belirtilen rakamlar aynı kalmak suretiyle ABD Dolarından EURO esasına döndürüldüğü  malumunuzdur.

 

Alınan bu karar doğrultusunda ilgili maddenin (b) alt bendinde yer alan yıllık aidatlara ait makbuzlar, Derneğimiz Tüzüğünün İl Dernekler Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde tescil edimesinin ardından üyelerimize gönderilmeye başlanmış, (c) alt bendinde yer alan gemi geçişleri ile ilgili ödentiler için ise Yönetim Kurulumuz,  1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren uygulanmasına karar almıştır.

 

Bilgilerinize sunarız.

                                                                                                             Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit            Emin Eminoğlu  

Genel Sekreter          Sayman Üye

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz