Menu

Duyurular


Gemi Adamlarının Kimlik Kartlarına İlişkin ICS’in Web Sitesi Hk.

SİRKÜLER NO: 15.2/38-35= 19/01/2015
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan alınan, 16.01.2015 tarih ve 274-47/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan(ICS) alınan 17.12.2014 tarih ve PRESS(14)39 sayılı yazısına atfen;
 
ICS Üyeleri, ICS’in, Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin Sözleşme (Seafarers’ Identity Documents Convention) ve Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi’ne (Convention on the Facilitation of International Maritime Traffic – FAL) ilişkin bilgilerin yer aldığı yeni bir internet sitesini faaliyete geçirdiği bilgisini dikkate almaya davet edilmektedir. Söz konusu web sitesine aşağıdaki adresten ulaşılabileceği belirtilmektedir:http://www.ics-shipping.org/seafarers'-identity-documents.
 
Anılan web sitesi, 2015 yılı Şubat ayında Gemi adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına ilişkin düzenlenecek olan bir toplantının hazırlıklarına destek sunmak amacıyla hazırlanmış olup, daha sonra Schengen Vizesi ve TWIC dahil olmak üzere gemi adamlarının transit geçiş meseleleri ile ilgili diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilecektir.
 
İlgi yazı ile ICS Üyeleri ayrıca, web sitesi’nde yer almasını düşündükleri diğer bilgilere ilişkin önerilerini ICS İstihdam İşleri Müdürü Sn. Natalie SHAW’a (E-posta: natalie.shaw@ics-shipping.org. Tel: +44(0)20 7090 1466) bildirmeye davet edilmektedirler."
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz