Menu

Duyurular


Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesi'nin İngilizce Tercümesi

SİRKÜLER NO: 1.3/187-152 = 19/03/2008

Değerli Üyelerimiz,

İlgi:10/03/2008 tarih ve DN:1.3/170-139 sayılı sirkülerimiz.

İlgi sirkülerimiz ile duyurulan, 10.03.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İTG:2008/1)” in İngilizce tercümesi ekte sunulmuştur.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

Ek: Tarife tercümesi (10 sayfa)

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz
Bilgi için: İMEAK DTO