Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri

SİRKÜLER NO: 6.13 / 600-443 = 10/11/2010

 

Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Sorumlu Müdür, Sorumlu Müdür Yardımcısı ve/veya acente yetkili personel kimlik kartı almış fakat bugüne kadar hiçbir yenileme eğitimine katılmamış bulunan üyelerimizin, kimlik kartları ile ilgili haklarını kaybetmemeleri açısından aşağıdaki mesajı dikkatle takip etmelerini önemle rica ederiz.

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/11/2010 tarih ve  4955-542 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Bilindiği üzere, Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik ve Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, bir gemi acente firmasında gemi acentesi sorumlu müdür, sorumlu müdür yardımcısı veya yetkili personeli olarak çalışanların, sertifika tarihinden itibaren dört yılı geçirmemek kaydıyla en az bir defa gemi acenteliği yenileme eğitim seminerlerine katılarak Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen kimlik belgelerinin sürelerini uzatmaları gerekmektedir.

 

Ancak, Denizcilik Müsteşarlığı’nın yaptığı denetlemeler ve incelemeler neticesinde, çok sayıda acente personelinin Odamızda yapılan yenileme eğitim seminerlerine katılmadığı tespit edildiğinden, gemi acentelerinin işleyişinde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini teminen Denizcilik Müsteşarlığı’nca dört yıllık süre içinde herhangi bir yenileme eğitim seminerine katılamayan gemi acentesi personelinin yıl sonuna kadar yapılacak herhangi bir yenileme eğitim seminerine katılmaları kaydıyla gemi acentesi personeli tanıtım kartları yenilenebilecektir.

 

Bu çerçevede, Odamız Merkezi’nde 30 Kasım- 1 Aralık 2010 tarihlerinde saat 14:00-15:30 arasında “elektronik ortamda özet beyan verilmesi” konulu Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri düzenlenecektir. 

             

Konunun önemine bianen, gemi acentesi personeli tanıtım kartlarının süresi dolduğu halde Odamızca düzenlenen yenileme eğitim seminerlerinden birine katılmayanların gemi acentesi personeli tanıtım kartları üzerindeki haklarını yitirmemeleri açısından seminere katılımları önem arz etmektedir.

           

Seminere katılmak isteyenlerin gemi acentesi personeli tanıtım kartı fotokopisi ile birlikte Ek’te yer alan dilekçeyi doldurarak en geç 29 Kasım 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 0212 293 79 35 faksa göndermeleri  hususunda gereğini ve bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz