Menu

Duyurular


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)

SİRKÜLER NO: 10.4 / 970-783  = 27/12/2016


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz