Menu

Duyurular


GATS Revizyonu

SİRKÜLER NO: 20.3  / 285-239 = 04/04/2017 


İlgi: T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 30/03/2017 tarihli ve 44931749-140.07-E.10060 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Bakanlığımız 20.03.2017 tarih ve E.3424 sayılı yazısına atfen;

Bilindiği üzere, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişik: (18.03.2010- 27525 R.G.,) 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile 2013/12 sayılı Bakanlığımız Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi uyarınca; 150 GRT ve üstündeki petrol tankerleri ile 400 GRT ve üstündeki diğer gemiler, bu gemilerin yanaştığı lisanslı bütün atık alım yükümlüleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) bağlısı Liman Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı Bot Komutanlıkları ve yetki devri yapılmış büyükşehir belediyelerinin ilgili birimleri, Gemi Atık Takip Sistemi’ni (GATS) kullanmak ile yükümlüdür.

Bu çerçevede, atık alım yükümlülerinin, etkin bir gemi atık yönetiminin sağlanması amacıyla; 2013/12 Sayılı Genelgenin ikinci Bölümünde yer alan GATS Uygulama Esasları doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmeleri, Yeni GATS’ı kullanarak yapılan iş ve işlemler sırasında meydana gelecek sorunlar karşısında tesislerin hizmetlerinin aksamaması ve gemilerin beklemesini önlemek amacıyla bildirim ve transfer formlarının faks v.b. iletişim araçları kullanılarak ilgili mercilere ulaştırılmaları gerekmektedir.

Yeni GATS’a ilişkin kullanma kılavuzuna Bakanlığımız http://www.csb.gov.tr/gm/cygm sayfasından, Güncel Bilgiler bölümünden Deniz ve Kıyı Yönetimi adresinden veya http://gatsweb.cevre.gov.tr, Dokümanlar sayfasından ulaşılabilecektir.

Bakanlığımız ilgi yazısı gereği yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda yeni GATS’ın 30 Mart 2017 tarihi itibariyle uygulamaya alınacağı ve bu tarih itibariyle 2013/12 Sayılı Genelgenin ikinci Bölümünde yer alan GATS Uygulama Esasları doğrultusunda yeni GATS’ı kullanarak iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için sorumluluk sahanızda kalan kıyı tesislerine, gemi acenteleri ve ilgililerine konuyla ilgili bilgilendirme yapılması hususu;”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz