Menu

Duyurular


FONASBA EU Study On Customs Environment – Anket

SİRKÜLER NO: 6.12 / 883-665 = 29/11/2018


“Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 27.11.2018 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında yer alan “EU Study On Customs Environment” (Gümrük Ortamında AB Çalışması)  konulu ankete katılım sağlanması istenmektedir. Katılımın 17 Ocak 2019 tarihine kadar açık olacağı belirtilip, https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU_SW_Environment_4_Customs_Public_Consultation link ile ankete erişim sağlandığı,“

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Dağıtım: Tüm üyelerimiz