Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 26”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 510-398 = 03/07/2017


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 03/07/2017 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;

 

New ConTex Commentary 2017 Week 26” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz