Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2015 Week 38” Hk.

SİRKÜLER NO: 6.12 / 612-511 = 18/09/2015
 
 
Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 18/09/2015 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;
 
New ConTex Commentary 2015 Week 38” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz