Menu

Duyurular


"Fener ve Tahlisiye Hizmetleri Ücretlerinin Tahsili" Konulu Seminer Hk.

SİRKÜLER NO: 12.2/35-33= 16/01/2015

İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 16.01.2015  tarih ve 263-44/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi Yazı ile;
 
"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığı’nın 15.01.2015 tarihli ve 85.677.316-302.3.1 sayılı yazısına atfen;
 
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nce 01.01.2015 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan ERP (Enterprise Resource Planning)sisteminde kullanılmakta olan banka hesap numaralarının iptal edilerek tahsilat işlemlerinde 01.02.2015 tarihinden itibaren sadece ONLINE ödeme sistemine geçileceği,
 
- ONLINE ödeme sisteminde Acente ve Donatanların soru ve görüşlerini değerlendirmek amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ile ONLINE sistemi tanıtacak banka yetkililerinin de katılımıyla 27.01.2015 Salı günü saat 14:00’te Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Anadolu Hisarı Tesisleri’nde (Küçüksu Cad. No: 8 Anadolu Hisarı/Beykoz) bir sunum yapılacağı bildirilerek Odamızdan Acente ve Donatanların üst düzey yöneticilerinin sunuma katılımlarının sağlanması için gerekli duyuruların yapılması istenmektedir."
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz