Menu

Duyurular


EPDK’nın Kurul Kararları

SİRKÜLER NO: 8.1 / 977-790 = 27/12/2016 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.12.2016 tarih ve 4872-857/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 22.12.2016 tarih ve 6778, 6780-4, 6780-6, 6782, 6783-1, 6783-2, 6783-3, 6783-4, 6783-5, 6783-6, 6783-7, 6783-8, 6783-9, 6786, 6787, 6788, 6789, 6790, 6791, 6792, 6793, 6795, 6800, 6801 Sayılı Kurul Kararları  27 Aralık 2016 tarih ve 39931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

    

Petrol Piyasası ile  ilgili,

6780-4  Sayılı Karar:      Mangan İçeriği,

6780-6 Sayılı Karar:       Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimi,

6790 Sayılı Karar;          2017 Yılı Lisans ve Vize Bedelleri,

6791 Sayılı Karar;          2017 Yılı Katılma Payı Oranı,

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile ilgili,

6792 Sayılı Karar;          2017 Yılı Lisans ve Vize Bedelleri,

6793 Sayılı Karar:          2017 Yılı Katılma Payı Oranı,

6795 Sayılı Karar:          Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanımı ve

Doğalgaz ve Elektrik Piyasalarıyla ilgili Kurul Kararları,”


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

Ek: Kurul Kararları

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz