Menu

Duyurular


Enerji Verimliliği Tasarım İndeksi Konusunda Gerçek...

SİRKÜLER NO:22.3 / 773-623 = 25/12/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 23/12/2008 tarih ve 6027-567/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

16/12/2008 tarih ve MC (08) 83 sayılı ICS Doküman ve Ek’ine atfen;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) Odamıza gönderilen “Enerji Verimliliği Tasarım İndeksi konusunda gerçek gemi bilgileri  için yapılan istek” konulu İlgi yazıda ICS Denizcilik Müdürü P. B. HINCHLIFFE imzası ile aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

 

“Yapılması istenen hareket:  ICS Üyeleri, IMO EEDI (Enerji Verimliliği Tasarım İndeksi – Energy Efficiency Design Index) için olan “fw” faktörünün (fw katsayısı) geliştirilmesinde yardımcı olmak için, işletmeyle ilgili bilgilere dair Japonya tarafından yapılan daha başka bir talebi incelemeye ve verecekleri herhangi bir yanıtı ICS’ye (Uluslararası Deniz Ticaret Odası) veya doğrudan doğruya Japon araştırma ekibine göndermeye davet edilmektedirler.

 

ICS Üyelerinin hatırlayacağı üzere, MC(08)61 sayılı ICS dokümanında, EEDI’nin geliştirilmesini desteklemek için gerçek gemi bilgilerine gerek olduğu bildirilmiş ve  destekleyici bilgiler için Japon Hükümeti araştırmacılarının yaptığı bir istek gönderilmişti.  Bu istek sonucunda, ICS Sekretaryası kanalı ile hiç değilse bir adet şirket gerçek gemi bilgilerini (real ship data) sağlamış olup, Japonya da bunu incelemiş bulunmaktadır.  Japonya’dan, söz konusu şirkete bir takdir notu ve yapılan inceleme hakkında da bir yorum gönderilmiştir.

 

Japonya özellikle,  gerçek deniz durumlarında gemi performansını hesaba katmak üzere fw  faktörü tahmini hakkında çalışmaktadır.  Bunu başarmak için mevcut gemilere ait ve özellikle ‘tam yüklü’ duruma yakın bir durumu temsil eden,  ilgili performans bilgilerinin incelenmesi gereklidir. İdeal olarak, bu gibi bilgiler en az 3 aylık bir süreyi kapsamalıdır, ancak, bu sürenin 6 ay olması tercih edilmektedir.

İlgi yazının Ek’inde (Ek A) Japonya’dan alınan başka bir açıklayıcı mektup bulunmaktadır.  Daha başka bilgiler sağlama hususunda  ICS Üyesi ülkelerin yapabileceği yardımlar büyük takdirle karşılanacaktır.  Bu bilgiler  ICS kanalı ile iletilebilir veya doğrudan doğruya araştırmacılara gönderilebilir, ancak ICS bu hususta bilgilendirilmeyi tercih edecektir.”

 

denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini  rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz