Menu

Duyurular


Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere

SİRKÜLER NO: 23,1 / 677-489 = 21/12/2010

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca, 18/12/2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO

 

 

 

 

18 Aralık 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27789

TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE

İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

          MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’in “Algoritmalar ve Parametreler” başlıklı 6 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “Yukarıda belirtilen algoritmalar ve parametreler 31/12/2011 tarihine kadar geçerlidir.”

          MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.