Menu

Duyurular


Elektrikli veya Hibrit Teknolojisi ile Donatılacak Türk Bayraklı Gemiler için Yönerge

SİRKÜLER NO: 23.1 / 139-92 = 16/02/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.02.2021 tarih ve 558/182/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 


Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.02.2021 tarihli ve 8045 sayılı yazıda; küresel ısınma ve iklim değişikliğine sebep olan zararlı sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda son yıllarda uluslararası toplumda yükselen bir hassasiyet söz konusu olduğu ve ulaşım araçlarında fosil yakıt yerine alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda genel bir eğilim bulunduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından da deniz taşımacılığından kaynaklanan zararlı sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda çalışmaların yapılmakta ve gemilerde alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının özendirilmekte  olduğu belirtilerek,  son yıllarda elektrik enerjisi başta olmak üzere alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarının gemilerde kullanımının denizcilik sektöründe yaygınlaşmaya başladığı ve ülkemizdeki bazı tersanelerde de özellikle Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere elektrikli/hibrit gemilerin üretiminin yapıldığının gözlemlendiği belirtilmektedir. Bu bağlamda, Genel Müdürlükleri koordinesiyle ilgili birimlerin ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de yer aldığı bir araştırma ve teknik kural geliştirme komisyonu teşkil edilerek hazırlanan ve yazıları ekinde sunulan "Lityum-İyon Batarya Sistemi (Elektrikli) veya Hibrit Teknolojisi İle Donatılacak Türk Bayraklı Gemiler İçin İlave Emniyet Gerekleri Hakkında Yönerge" nin 03.02.2021 tarihli ve 6568 sayılı Bakan Olur'u ile yayımlandığı ve konuyla ilgili iş ve işlemlerin Yönerge kapsamında yürütülmesi istendiği,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz