Menu

Duyurular


Egzos Gazı Temizleme ve NOx Azaltma Sistemlerinin Çalışması – Bilgi Talebi

SİRKÜLER NO: 20.1  / 292-246 = 06/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/04/2017 tarih ve 1330-260/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 03.04.2017 tarihli ve MC(17)19 sayılı  yazısına atfen;

 

‘’Egzos gazı temizleme ve NOx azaltma sistemlerinin çalışması ile ilgili sorunlar hakkında bilgi talebi"                                                                                                         

konulu ilgi yazıda aşağıdaki hususlar belirtilmektedir:

 "ICS Üyeleri, gemilerine teçhiz edilmiş olan egzos gazı temizleme ve/veya NOx azaltma sisteminin (sistemlerinin) çalışmasıyla ilgili olarak üyeleri olan gemi sahiplerinin sorunlarla karşılaşıp karşılaşmadıkları hakkında ICS Sekreteryasına bilgi vermeye davet edilmektedir.

 

 ICS Üyeleri, Seçici Katalitik Azaltma (Selective Catalytic Reduction - SCR) ve Egzos Gazı Yeniden Deveran (Exhaust Gas Recirculation - EGR) sistemleri dahil, gemilerinin makinasına (makinalarına) Egzos Gazı Temizleme (Exhaust Gas Cleaning - EGC) sistemlerinin ve NOx azaltma sistemlerinin tesis edilmesi suretiyle armatörlerin uyumlu hareket edebilecekleri halen mevcut ve gelecekte getirilebilecek SOx  ve NOX tüzüklerini bilmektedirler.  ICS Sekreteryası, bu sistemler bakımından karşılaşılan işletme sorunlarıyla ilgili olarak, gelecekte yapacağı çalışma için, bilgi toplama hususunda ICS Üyelerinin yardımını sağlamaya  çalışmaktadır.

 

30 – 31 Mart 2017'de yapılan ICS Denizcilik Komitesi Toplantısı esnasında, bazı ICS Üyeleri, Üyeleri olan armatörlerin gemilerinde SCR sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak önemli sorunların rapor edilmiş olduğunu bildirmişlerdir.  Verilen bu bilgilere, diğer hususların yanı sıra, sistemde yeterince yüksek egzos gazı akım derecelerinin korunmasının güçlüğü de dahildir.  ICS Sekreteryası, sebepleri araştırma ve uygun yönlendirmeyi sağlama amacıyla, bu konuda ve SCR, EGR ve EGC sistemleri ile ilgili diğer sorunlar hakkında bilgi toplamayı kararlaştırmıştır.

 

ICS, sistemleriyle ilgili sorunlarla karşılaşmış olabilecek armatörlerden, mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki soruların çoğunu cevaplamaları suretiyle, bilgi sağlamaya çalışmaktadır:

  1. Tesis edilmiş olan EGC, SCR veya EGR sistemleri ile ilgili olarak sorunlarla karşılaştınız mı?
  2. Cevabınız evet ise, lütfen makinanın (makinaların), imalatçısı, markası ve modeli (gücü dahil) ile ilgili ayrıntılı bilgi sağlayınız.
  3. Karşılaşılan sorunların mahiyetini, bilinen sebeplerini ve alınan çare sağlayıcı önlemi tanımlayınız.

 

ICS Üyelerinden istenen bilgileri toplamaları, ICS Sekreteryasına göndermeleri ve  sağlanan bilgilerin kesin olarak gizli tutulacağını dikkate almaları istenmektedir.  Bu husustaki yorumların ve deneyimlerle ilgili raporların ICS Kıdemli Teknik Danışmanı Sunil Krishnakumar'a (Sunil.krishnakumar@ics-shipping.org) gönderilmesi gerektiği".

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

                                                                                                        Yönetim Kurulu

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz