Menu

Duyurular


Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış

SİRKÜLER NO: 15.5 / 0467-331 = 30/07/2012


Değerli Üyemiz,

 

Dış hatlara sefer yapan gemilere giriş çıkış izni almak için Karaköy Mülki, İdare Amirliğinden havale alınması gerektiği, bu işlemin de yoğun şehir trafiğinde gemi acentelerine uzun zaman kaybettirdiği malumunuzdur.

 

Konu ile ilgili Derneğimizin İstanbul Valiliği ile yapmış olduğu girişimler neticesinde T.C. İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği tarafından Derneğimize gönderilen 30.07.2012 tarih ve B.05.4.VLK.0.34.19.00-010.03-236 sayılı “Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış” hakkındaki yazı alınmış olup aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 

“Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış işlemleri ilgi Yönetmelik esaslarına göre Gümrük Müdürlüklerince yürütülmektedir.

 

640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İlimizde Zeytinburnu ve Pendik Gümrük Müdürlükleri kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

 

Avrupa yakasında görev yapan acente teknelerinin bağlama ve hareket noktası Zeyport Limanı olması nedeniyle mesai saatlerinde işlemler Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğünce yürütülecek, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde giriş kapısında görevli gümrük memurlarınca müracaatlar doğrudan alınacak GBT sorgulaması yapıldıktan sonra geçici giriş kartı verilecek, GBT sorgularında kaydı çıkanlar için Mülki İdare Amirliğimizin görüşü alınacaktır.

 

Zeyport Limanı Deniz Hudut Kapısı olması nedeniyle limana giriş çıkış işlemleri pasaport polisince yürütülecek, mesai saatlerinde eski uygulamaya devam edilecek. Mesai saatleri sonrası ve tatil günlerinde müracaatlar doğrudan alınıp GBT sorgulaması sonrası kaydı olmayanlar limana alınacak, GBT sorgulamasında kaydı çıkanlar için Mülki İdare Amirliğimizin görüşü alınacaktır.

 

Anadolu yakasında görev yapan acente teknelerinin işlemleri Pendik Gümrük Müdürlüğünce yürütülmektedir. Gümrük denetimine tabi gemiyle temastan önce ve dönüşte Gümrük Müdürlüğüne bildirimde bulunma işlemi devam edecek, yıllık gemiye çıkış kartı olmayan kişilerin müracaatı Pendik Gümrük Müdürlüğünce alınacak GBT sorgulamasından sonra geçici giriş kartı verilecektir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter