Menu

Duyurular


DİR Kapsamındaki Müeyyide Takibatlarında 6183’e Göre Yapılacak İşlemler Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0107-82 = 18/02/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/02/2011 tarih ve  632-87/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 09.02.2011 tarihinde 2011/8 sayılı Genelge’nin yayınlandığı,

 

Söz konusu Genelge ile ;

 

Dahilde işleme tedbirlerinin yerine getirilmemesi ya da rejimin ihlal edilmesi halinde, rejim kapsamında vergileri teminata bağlanarak yurda geçici olarak ithal edilen eşyaya ait vergilerin tahsili amacıyla öncelikle 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca işlem yapılması, bu madde hükmü uyarınca ödeme yapılmaması halinde ise aynı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği,”

 

belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Ek : DİR Kapsamındaki Müeyyide Takibatlarında 6183'e Göre Yapılacak İşlemler konulu Genelge

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz