Menu

Duyurular


Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

SİRKÜLER NO: 23.1  / 201-154 = 30/03/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30/03/2020 tarih ve 1095-396 /2020 sayılı yazısı.


Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair” Cumhurbaşkanı Kararı 30.03.2020 tarih ve 31084 sayılı resmi gazetede yayımlanarak, KOBİ'lerin, devlet destekli sistem kapsamındaki teminatlı risklerine verilen reasürans desteği artırılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanı kararı Ek’te bulunmaktadır.

Bahse konu karar ile;

- KOBİ'lere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistem kapsamında Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmı için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmı oluşturan pay için ise yüzde 110 ve üzeri reasürans desteği sağlanacaktır.

- Söz konusu sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı; sistemin işletilmesi için görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 100 ve üzeri reasürans desteği taahhüt edildi.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz