Menu

Duyurular


Denizyolu İle Taşınan Tehlikeli Yükler Konulu Eğitim

SİRKÜLER NO:12.3 / 931-724 = 02/12/2021 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 01.12.2021 tarihli ve E-25270526-155.01.01-77254 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 

‘’Bilindiği üzere gemi acentelerinin tehlikeli yük bildirimleri girişlerinde sorun yaşadıkları görülmüş, denizyolu ile taşınan tehlikeli yükler konusu yenileme eğitimi kapsamına alınmış ve bu eğitimler verilmiştir. Ancak Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi kontrollerinde halen gemi acentelerinin tehlikeli yük bildirimleri girişlerinde sorun yaşadıkları belirlenmiştir.

Bu kapsamda gemi acentelerinin her an ulaşabilecekleri "Denizyolu İle Taşınan Tehlikeli Yükler" bilgilendirme sunumu https://acente.uab.gov.tr web sayfamızda bulunan duyurular bölümüne eklenmiştir. Ayrıca, 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Gemi Acenteleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesi 2 nci bendi gereği acente eğitim programını uygulayan Deniz Ticaret Odaları ile yapılan işbirliği neticesinde ekli listede belirtilen tarihlerde ZOOM-Video Konferas yöntemi ile yapılacak olan "Tehlikeli Yük Bildirimi" konulu zorunlu eğitimler planlanmıştır.

Gemi acentelerinin, LTP Sistemine giriş yapan tüm acente personelinin bu eğitimlerden birine katılımını sağlaması konusunda uyarılması, her eğitim sonunda Genel Müdürlüğümüzce takibinin yapılarak katılan ve katılmayan acentelerin belirleneceği konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İlgili Liman Başkanlıklarında da tehlikeli yük bildirimleri girişlerinin takibinin daha sağlıklı yapılabilmesini teminen konu ile ilgili görev yapan personelin bu eğitimlere katılımının sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Eğitim Tarihleri

Ek 3: Tehlikeli Yük Bildirimi Sunumu

Dağıtım: Tüm üyelerimiz