Menu

Duyurular


Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri Konulu 2013/54 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1  / 597-500 = 15/09/2015
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 14/09/2015 tarih ve 3676-672 / 2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Transit Dairesi Başkanlığı'nca, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri'ne dağıtımlı, "2013/54 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" konulu ve 03.09.2015 tarihli Genelge (2015/20) yayımlanmıştır.
 
 "Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri" konulu 24.12.2013 tarih ve 2013/54 sayılı Genelge'nin 4 üncü paragrafının sonuna;
 
"Diğer taraftan, Türkiye Gümrük Bölgesine havayolu ile getirilen ve Gümrük Yönetmeliği'nin 63 üncü maddesi hükümlerine göre özet beyanı verilen eşya için aynı Yönetmeliğin 435 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca, varış yeri ile alıcısının değişmemesi koşuluyla, gümrüğe sunulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, boşaltıldığı havalimanından havayoluyla tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışında özet beyan aranmayacaktır."
şeklinde bir cümle eklenmiş,
 
Söz konusu Genelge'nin (2013/54) 5 inci paragrafında;
 
"Ancak, havayolu ile gelen eşyanın, geçici depolama yerine alınmaksızın başka bir hava taşıtına aktarılmasına ilişkin işlemler 24 saat içerisinde tamamlanacak olup, bu süre içerisinde işlemleri tamamlanmayan eşya geçici depolama yerine alınacaktır."
 yer alan "24 saat" ibaresi "48 saat" olarak değiştirilmiştir.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
EK: Genelge (2013/54) (2 sayfa)
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz