Menu

Duyurular


Deniz Taşımacılığı Yapan Firma Bilgileri (Yemen’e İnsani Yardım Yapılması İşi)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 189-157 = 02/03/2017 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/03/2017 tarih ve 821-167/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“Türk Kızılayı Uluslararası Programlar Yönetimi Müdürlüğü’nün 28.02.2017 tarih ve E.11039 sayılı yazısına atfen;

Yemen’de yaşanan sıkıntılar nedeniyle Yemen’e insani yardım yapılmasının planlanmakta olduğu, söz konusu yardımların deniz yolu ile bölgeye ulaştırılması için Odamıza kayıtlı ve Yemen deniz yolu taşımacılığında deneyimli firma bilgilerinin kurumları ile paylaşılması hususları istenmektedir.

Bahse konu taşımayı gerçekleştirebilecek 5.000 – 10.000 ton taşıma kapasiteli gemi sahibi firmaların 13.03.2017 tarihine kadar Türk Kızılay’ına iletilmek üzere  İMEAK Deniz Ticaret Odasına bilgi vermeleri hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz