Menu

Duyurular


Deniz Haydutluğuna Karşı BMP Kılavuzunun 3. Baskısı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0381-0284 = 09/07/2010


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 09/07/2010 tarih ve  3117-332/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS) 29.06.2010 tarih ve ICS/ISF(10)44 sayılı yazısına atfen;

 

IMO’nun geliştirmiş olduğu Aden Körfezi ve Somali Kıyıları Açıklarında Korsanlık ve Deniz Haydutluğunu Önlemek için En İyi İdari Uygulamalar (Best Management Practices to Deter Piracy in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia- BMP) Kılavuzu’nun 3. baskısı; Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), AB Deniz Kuvvetleri (EUNAVFOR), NATO Denizcilik Merkezi ve Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) işbirliğiyle yayımlanmıştır.

 

Özellikle gemiadamlarına odaklanan ve deniz haydutluğu faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgenin küçük bir haritasının da bulunduğu kitapçık 25000 adet basılmış olup, kitapçığın elektronik kopyalarına www.marisec.org adresinden ulaşılabilecektir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

  

Dağıtım: Tüm üyelerimiz