Menu

Duyurular


Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (MEPC) 71. Oturumu Sonuç Raporu

SİRKÜLER NO: 8.5  / 600-463 = 01/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31/07/2017 tarih ve 2913-499/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS) 14.07.2017 tarih ve MC(17)35 sayılı yazısına atfen;

03 – 07 Temmuz 2017 tarihleri arasında Londra'da gerçekleştirilen Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin (Marine Environment Protection Committee – MEPC) 71. Oturumu'nun sonuçları bildirilmekte olup, söz konusu Oturumun sonuçlarına ilişkin ICS raporunun Odamızda yapılan Türkçe özet çevirisi Ek-1'de, ilgi yazı Ek-2'de sunulmaktadır.


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz