Menu

Duyurular


Damga Vergisi Kanun Genel Tebliği

SİRKÜLER NO: 10.3 / 422-343 = 10/07/2008

 

Maliye Bakanlığınca, 07/07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No.52) ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO