Menu

Duyurular


Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Hindistan ve Kore Cumhuriyeti’ne Resmi Ziyaretleri Kapsamında İş Forumları, 5-9 Eylül 2015

SİRKÜLER NO: 12.3  / 553-463 = 25/08/2015

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/08/2015 tarih ve 3483-633/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“DEİK’ten gelen 25.08.2015 tarih ve ASP / 2015 - 758 sayılı e-posta mesajına atfen;
“Cumhurbaşkanı Sayın. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 5-7 Eylül 2015 tarihleri arasında Hindistan'a ve 7-9 Eylül 2015 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti’ne gerçekleştirecekleri resmi ziyaretler kapsamında iş forumları ve ikili görüşmeler düzenleneceği bildirilmiştir.
Hindistan ve Kore Cumhuriyeti ile ticaret ve yatırım ilişkisi olan firmalarımızın katılımında fayda görülen ziyaretin lojistik hizmetleri DEİK tarafından paket program dahilinde katılımcılara sağlanacaktır. Özel uçak ile gidiş-dönüş, konaklama, ara transferler (Türkiye içi bağlantı uçuştan dahil değildir.), çalışma yemekleri, tercümanlık hizmetleri, iş forumlarına katılım kapsamında oluşturulacak paket programın avans ücreti 6000 ABD Doları’nın ilgili hesap numarasına (İş Bankası Beyoğlu Şubesi IBAN TR60 0006 4000 0021 0113 3147 12 dolar hesabı) yatırılarak online kayıt işlemleri İle birlikte tamamlanması gerekmektedir. Ziyaret programı katılımcılara bilahare iletilecektir.
Türk vatandaşları Kore Cumhuriyetinde vizeden muaf, Hindistan’da ise vizeye tabidir. (Hindistan yeşil pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da vize talep etmektedir.) Hindistan vizesi olmayan katılımcıların Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği ya da İstanbul Başkonsolosluğu vize bölümü ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Vize İşlemleri katılımcılar tarafından bireysel olarak gerçekleştirilecektir.
Bu çerçevede, anılan ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin http://kavit.deik.org.tr/KatilimFormu/89/5352 linkinde yer alan katılım formunu eksiksiz doldurarak en geç 28 Ağustos 2015, Cuma gönü mesai saat! bitimine kadar avans Sdeme dekontu ile birlikte DEİK’e (İlgili Kişi: Ecem Mirzaloğlu, Tel: 0212 339 50 18, E-posta: emirzaloglu@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği vurgulanmıştır.
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: ilgi yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz