Menu

Duyurular


Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınacak Tedbirler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 195-148 = 27/03/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.03.2020 tarih ve 1076-381/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2020 tarih ve E.21481 sayılı yazısına atfen;

 

Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelenin tüm hızıyla devam etmekte olduğu, bu kapsamda diğer sektörlerde olduğu gibi denizcilik sektöründe de çeşitli tedbirler alındığı,

Bu kapsamda, ülkemizde Bakanlıkları ve diğer ilgili kurumların aldıkları tedbirlerin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından da rehberler hazırlandığı, hazırlanan rehberlerin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından sirküle edildiği,

Söz konusu dokümanlara Denizcilik Genel Müdürlüğü internet sitesi 

(https://denizcilik.uab.gov.tr/Covid-19aracılığı ile ulaşılabilmekte olduğu hususları,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz