Menu

Duyurular


COVID-19’a İlişkin İlave Tedbirler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 190-143 = 27/03/2020


İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2020 tarih ve 82274029-433.99 sayılı yazısı.

 

“İlgi yazı ile;

Bilindiği üzere, Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan COVİD-19 salgını yaşanmakta olup Dünya Sağlık Örgütü 30.01.2020 tarihinde “uluslararası halk sağlığı acil durumu” ilan etmiştir. Salgın, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Salgının seyri doğrultusunda gemilere yönelik olarak aşağıda belirtilen ilave önlemlerin alınması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Yabancı ülke limanlarından limanlarımıza gelen gemilerden ülkemize giriş yapmak isteyen yolcu veya mürettebat sağlık kontrolünden geçirilerek hastalık semptomu bulunanlar COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) rehberi doğrultusunda hastaneye sevk edilecek, hastalık semptomu taşımayanlara ise ekte yer alan “COVID-19’a İlişkin Karantina Bilgilendirme ve Onam Formu” imzalatılıp belirlenen yerlerde 14 günlük gözlem ve izleme kapsamına alınarak takip edilecektir.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin çalışmaların ivedilikle planlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz