Menu

Duyurular


Coronavirüs Tedbirleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 187-140 = 26/03/2020 


İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 25.03.2020 tarih ve 76107777-952.03.03.05-E-00053475353 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan 24.03.2020 tarihli ve 53467348 sayılı yazı ve eki ilişikte gönderilmiş olup söz konusu yazıda; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınından ülkemizi, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; mümkün olan hizmetlerin yükümlülerce idarelerine gidilmesine gerek kalmadan sunulmasının önem kazandığı,

Bu kapsamda; gümrük idarelerimizce sunulan hizmetlerden, ekli tabloda yer alanların e-devlet üzerinden veya Bakanlık web sayfası üzerinden ulaşılacak programlar vasıtasıyla verilmesinin mümkün bulunduğu,

Yükümlülerin işlemleri mümkün olduğunca gümrük idarelerimizle temas kurmadan gerçekleştirmelerinin önemli olduğu, bu husus ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının da bilgilendirileceği, idarelerimizce de gerekli duyuruların yapılması gerektiği,

Buna ilaveten; gümrük idarelerimizde, 10 m2 lik alanda üç kişiden fazla bulunmayacak şekilde hizmet verilmesi ve yetkisiz iş takibi yapılmasının önüne geçilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiği hususları,”

Bildirilmektedir.

Sayın üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz