Menu

Duyurular


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

SİRKÜLER NO: 11.5 / 0453-324 = 07/07/2011

 

Bakanlar Kurulunca, 4 Temmuz 2011 tarih ve  27984 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,

“Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”

ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1  K.H.K. (Karar Sayısı : 644)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz