Menu

Duyurular


Borusan Lojistik’in Talebi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 875-710 = 24/11/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/11/2016 tarih ve 4451/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“(a): Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2016 tarih ve E.86992 sayılı yazısı.

(b):Borusan Lojistik Dağıtım ve Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.’nin yazısına atfen;

 

-İzmir İli Menemen İlçesinde bulunan TPI kanat fabrikasında imal edilmiş olan 61,989 m uzunluğunda,  3,981 m genişliğinde ve 3,025 m yüksekliğinde 15 adet rüzgar türbini kanatlarının İzmir Limanı’ndan İskenderun Limanı’na deniz yoluyla sevk edilebilmesi için uygun Türk Bayraklı gemiye ihtiyaç olduğu,

 

-Odamız üyeleri nezdinde gerekli araştırmanın yapılması ve Kabotaj Kanunu kapsamında Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret Anonim Şirketi talebinin karşılanması istenmektedir.

 

Bu kapsamda, Ek’te bir örneği sunulan İlgi yazı ve Ek’inde yer alan taşıma talebinin incelenerek, sonucu hakkında 28 Kasım 2016 tarihi saat 12:00’a kadar Deniz Ticaret Odasına bildirilmesi,”

 

İstenilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz