Menu

Duyurular


Bitkisel Atık Yağ Projesi

SİRKÜLER NO: 20.1  / 309-259 = 11/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/04/2017 tarih ve 1422-274/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2017 tarihli ve 155.99-E.26605 sayılı yazısına atfen;

Dünya Engellileri Gelişim Derneği Genel Merkezi tarafından, "bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması"çevre kirliliğinin önlenmesi ve elde edilen gelirlerin engellilere yönelik yardımlar yapılması konusunda Türkiye genelinde bir Proje başlatıldığı,

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, liman tesislerinde oluşan bitkisel atık yağların değerlendirilmesi için, toplama bidonlarının bırakılması ve bahse konu atıkların toplanmasının sağlanabileceği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz