Menu

Duyurular


Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (No: 66)

SİRKÜLER NO: 3.2 / 690-489 = 19/11/2012

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 17 Kasım 2012 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (No: 66)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Tebliğ

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz