Menu

Duyurular


Beyannamede Düzeltme Talepleri Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 291-222 = 21/04/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.04.2020 tarih ve 1230-503/2020 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürülüğü'nün 20.04.2020 tarih ve E-00053965910 sayılı yazısına atfen;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürülüğü'nün 20.04.2020 tarih ve E-00053965910 sayılı yazısında; Koronavirüs (Covid-19)  Salgını nedeniyle gümrük işlemlerinde temasın azaltılmasını teminen sektör temsilcilerinden işlemlerin elektronik ortama alınmasını teminen bir çok talebin Bakanlığa intikal ettirilmekte olduğu, bu kapsamda sektör temsilcilerinden beyannamede yapılan düzeltme işlemlerinin elektronik ortama alınması husususun da iletildiği,

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaşanmakta olan Koronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle temassız ticaretin arttırılarak Bakanlık tarafından alınan tedbirlere ilişkin olarak gümrük idarelerinde insan ve evrak hareketliliğinin minimuma indirilmesini teminen bir dizi tedbir alınmakta olduğu,

Bu kapsamda; salgın öncesinde de uygulamada olan beyannamede düzeltme talepleri e-dilekçe olarak elektronik ortamda sunulabilmekte olup dilekçeye istinaden, idare amirinin izni ve düzeltme işlemlerinin tamamı BİLGE Sistemi üzerinden yürütülmekte olduğundan kâğıt ortamında belge sunulmasına veya yükümlünün idareye bizzat gelmesini gerektirir bir işlem bulunmadığı ifade edilmektedir.”

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz